II wojna światowa - wielkie bitwy w Europie

Listopad, rok 1944. Alianci przekraczają granicę z Niemcami i natrafiają na liczne trudności, tj. pułapki, pola minowe i bunkry, które zostały przygotowane przez, zaciekle broniących ojczyzny, żołnierzy niemieckich.