Hitler: Zaginione taśmy III Rzeszy

W styczniu 1945 roku Führer, w obliczu zbliżającej się klęski Trzeciej Rzeszy, opuszcza Berlin. Ostatnie tygodnie przed popełnieniem samobójstwa spędza w swoim bunkrze. Nie tylko śledzi postępy aliantów, ale i doświadcza zdrady.