Hitler kontra Stalin

Dwaj najokrutniejsi dyktatorzy XX wieku - Hitler i Stalin - nigdy się nie spotkali, jednak ich współpraca miała kluczowy wpływ na bieg współczesnej historii. Dwuczęściowy dokument przedstawia informacje na temat ich relacji i sposobów działania, jak przesyłanie sygnałów przez zaufanych agentów czy odsuwanie na bok tych, którzy byli przeciwni ich planom. Każdy z dowódców wyznawał odmienną ideologię, ale cel był jeden - panowanie nad jak największą częścią starego kontynentu. 23 sierpnia 1939 roku ministrowie spraw zagranicznych obu krajów podpisali w Moskwie pakt Ribbentrop-Mołotow, nazywany także paktem Hitler-Stalin. Pozornie miał on stanowić jedynie zobowiązanie do nieagresji pomiędzy III Rzeszą i ZSRR. W rzeczywistości zaplanowano w nim podział państw Europy, w tym nieformalny IV rozbiór Polski. Choć pakt z założenia miał być dokumentem o tajnym charakterze, inne państwa szybko dowiedziały się o jego treści. Wieści o nim dotarły do rządu amerykańskiego, francuskiego i angielskiego. Wiedziano o nim także na Łotwie i w Estonii. Z kolei polski rząd pozostawał nieświadomy skali zbliżającej się katastrofy.