Epidemia: Wielka zaraza w Londynie

W 1665 roku Wielką Brytanię zdziesiątkowała wielka zaraza. W samym Londynie zabiła wówczas 100 tysięcy osób, czyli 25 procent ówczesnych mieszkańców miasta. Kolejne 100 tysięcy zmarło w pozostałych częściach kraju. Lekarz Xand van Tulleken, archeolożka Raksha Dave i dziennikarz John Sergeant odkrywają niezwykłe podobieństwa między tą epidemią a COVID-19. Opowiadają, jak wyglądał dystans społeczny w XVII wieku, na ile współczesne lockdowny przypominają dawne kwarantanny oraz że bielenie - najczęściej stosowana metoda czyszczenia domów po zarazie - mogło być równie skuteczne, jak obecne środki odkażające.