Dzikie ścieżki przetrwania

Aby osiągnąć dorosłość, zwierzęta muszą bezustannie radzić sobie z licznymi przeciwnościami, które zsyła im los. Wyuczone zaskakujące techniki, pomagają im w spokojnym dożyciu do starości.