Dzikie miejsca Europy

W bułgarskich Rodopach następuje powrót natury do życia. Rosną populacje drapieżników i ich ofiar. Najważniejszym gatunkiem dla ekosystemu okazuje się sęp.