Dzikie miejsca Europy

We Włoszech i Chorwacji w celu ratowania dzikich niedźwiedzi zostają wprowadzane specjalne programy. Z działań tych korzysta także wiele innych zwierząt.