Dzikie miejsca Europy

Na Półwyspie Iberyjskim następuje odrodzenie piramid troficznych i całych ekosystemów. Otwiera to szansę dla najrzadszego kota na świecie.