Dzikie Indie

Indie są domem dla niezwykle zróżnicowanej fauny i flory. Jeden z najbardziej doświadczonych strażników tutejszych rezerwatów, Valmik Thapar, przedstawia bogaty, wyjątkowo urozmaicony krajobraz tego fascynującego kraju.