Dzikie Chiny z Rayem Mearsem

Ray podziwia największe na świecie trawiaste równiny na Wyżynie Tybetańskiej w prowincji Qinghai. Zwiedza również klasztor Shungu, w którym mnisi karmią niedźwiedzie.