Dzikie Chile

W północnej części kraju znajduje się pustynia Atakama. Rejon ten zamieszkują zwierzęta, które musiały się przystosować do bardzo ograniczonego dostępu do wody. Lokalne krajobrazy są zachwycające, jednak gejzery czy solniska oznaczają dla flamingów i iguan wyczerpującą walkę o przetrwanie.