Dzika praca

Emma zajmuje się zwierzęciem, które znajduje się w bardzo złym stanie. Emily próbuje pomóc bawołowi. Musi podjąć niełatwą decyzję.