Dzika praca

Między ludźmi a słoniami narasta konflikt. Harriet, razem z ekipą, próbuje go rozwiązać przy pomocy pszczół afrykańskich. Alison prowadzi badania nad kolonią kotików karłowatych.