Dzika Północ Europy

Zwierzęta zamieszkujące Norwegię, Finlandię i Szwecję walczą o dominację na tych terenach. Zmagania trwają w mrokach śnieżnej zimy i podczas pełnego słońca dnia polarnego.