Dzika Ameryka Łacińska

Brzegi Morza Karaibskiego porastają dzikie dżungle. Region ten jest domem dla aksolotli, kacykowców azteckich, dziesiątek gatunków żab drzewnych i węży z podrodziny grzechotnikowatych.