Dzień, w którym...

Widzowie przekonają się, jak decyzje podejmowane przez Hitlera, de Gaulle'a, Churchilla i Roosevelta zaważyły na przebiegu działań wojennych oraz kryzysów. Część z nich zmieniła bieg historii.