Dzień, w którym...

Decyzje podejmowane przez Hitlera, de Gaulle'a, Churchilla i Roosevelta i ich wpływ na bieg historii.