Drwale z Kolumbii Brytyjskiej

Na skutek wczesnowiosennej odwilży Brent i Taylor muszą walczyć z nadmiarem błota na placu budowy drogi. Szef otrzymuje nieoczekiwaną wiadomość. Istnieje groźba, że będzie musiał zakończyć działalność.