Drwal z Vancouver Island

Uczestnicy programu mają coraz więcej trudności ze pozyskiwaniem drewna. Kevin nadal pracuje nad łodzią Pipe Dream i nad nową piłą w tartaku. Simon planował zorganizować zawody dla drwali, ale jego plany wymykają się spod kontroli.