Dostosuj się, aby przetrwać

Wśród zwierząt społecznych wyrzucone ze stada samce łączą się w silne grupy. Wspólnie są w stanie obalić samca alfa.