Debata polityczna

Dziennikarze dyskutują z przedstawicielami różnych ugrupowań politycznych o kampanii wyborczej.