Ciemna strona świata

Mariana van Zeller odbywa podróż z Afryki na Bliski Wschód. W trakcie kolejnego dziennikarskiego śledztwa tropi powiązania między czarnorynkową ropą naftową a działalnością terrorystów na całym globie. Ustala, w jaki sposób jeden z najważniejszych surowców energetycznych jest kradziony, przemycany, a następnie przekazywany przestępcom.