Ciemna strona świata

Mariana prowadzi badania, które mają na celu wyjaśnienie, dlaczego w Los Angeles liczba przestępstw z użyciem przemocy wzrosła do najwyższego poziomu od 30 lat.