Ciemna strona świata

Mariana van Zeller bada przestępczy półświatek. Spotyka się nie tylko z kryminalistami, ale i przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości, byłymi więźniami czy członkami lokalnych społeczności.