Ciemna strona świata

W Meksyku bezprecedensowo wzrasta przestępczość. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest przemyt broni ze Stanów Zjednoczonych. Mariana van Zeller decyduje się przeniknąć do jednego z karteli.