Ciemna strona świata

Mariana van Zeller przyjrzy się nielegalnym terapiom, w trakcie których wykorzystuje się LSD do leczenia depresji i traum. Niewielka grupa chemików odpowiedzialnych za światową podaż tej halucynogennej substancji objęta jest ściśle strzeżoną tajemnicą.