Car S.O.S

Fuzz Townshend i Tim Shaw odrestaurowują wysłużone pojazdy Brytyjczyków. Pracują pod presją czasu. Swoje działania muszą zachować w tajemnicy przed właścicielem auta aż do momentu prezentacji.