Alaska: Następne pokolenie

Mieszkańcy Alaski usiłują przetrwać surową zimę. Pionierzy szukają nowych sposobów na zdobywanie koniecznych do przeżycia zasobów.