Zrodzone z ognia

Indonezja, Malezja i Nowa Gwinea to wyspy o bogatej bioróżnorodności. Widzowie dowiedzą się, skąd taka obfitość flory i fauny, a także jak powstały te wyspy.