Zaginione piramidy Egiptu

Na pustyni na północy Egiptu dokonano zadziwiającego odkrycia. Znaleziono tam piramidę z zapieczętowaną komorą grobową. Jej zawartość została naruszona, choć nie znaleziono żadnych śladów wejścia.