Zabawy z piłką

Peter La Fleur jest właścicielem małej siłowni. Klub ma kilku zaprzyjaźnionych klientów - wśród nich są nieśmiały Gordon, Steve i Owen, który nieustannie poszukuje prawdziwej miłości - nie przynosi jednak zysków. Pewnego dnia mężczyznę odwiedza reprezentująca bank prawniczka Kate Veatch. Oświadcza, że zadłużony lokal zostanie przejęty przez sieć znakomicie prosperujących klubów White'a Goodmana. Jedynym ratunkiem dla klubu Le Fleura wydają się zbliżające się zawody w zbijaka, w których główną nagrodą jest 50 tysięcy dolarów. Z nieporadnych członków swojego klubu Peter formuje drużynę, której zapał znacznie przewyższa umiejętności. Goodman nie daje za wygraną i wystawia swoich zawodników.