Wielka piątka Afryki

Widzowie poznają pięć najsłynniejszych gatunków, charakterystycznych dla kontynentu afrykańskiego. Zobaczą m.in., jak zwierzęta te walczą o przetrwanie.