Urodzone w Afryce: Cykl życia

Dokument poświęcony małym drapieżnikom, które uczą się unikać niebezpieczeństw afrykańskiej sawanny. Zobaczymy pierwsze chwile maluchów, poznamy opiekuńczość ich matek lub całych stad i poznamy skomplikowane realia rodzicielstwa na sawannie. Film ukazuje, jak odmienne mogą być podejścia do wychowania młodych oraz w jaki sposób sukces lub porażka rodziców w tej dziedzinie wpływają na otaczający świat. Czasu na przystosowanie się do trudnych warunków maluchy mają niewiele, a to właśnie na najmłodszych czyha najwięcej zagrożeń.