Uratować pumy

Południowy wschód Stanów Zjednoczonych znany był z tego, że zamieszkiwały go pumy płowe. Obecnie zwierzęta te występują jedynie na Florydzie, na małym odcinku wzdłuż Zatoki Meksykańskiej. Fotograf Carlton Ward dołącza do zespołu, który działa na rzecz odratowania zagrożonej wyginięciem populacji pum. Region Everglades nie jest bezpiecznym miejscem dla tych drapieżników. Pumy giną tu pod kołami samochodów. By je ocalić, niezbędne jest wybudowanie korytarzy ekologicznych. Ward rejestruje ekscytujące filmy z udziałem pum, biolodzy je tropią, weterynarze leczą po wypadkach, a farmerzy chronią przed nimi pola uprawne.