Toast za Nowy Jork

Podczas wojny domowej w Ameryce Jim Fisk i jego wspólnicy Nick i Luke dorabiają się fortuny na przemycie bawełny. Jim Fisk to postać autentyczna...