Tajemnicze archiwa ZSRR

Analiza różnych doniesień o dawnym Związku Radzieckim. Zaprezentowane zostaną historie o dzikich ludziach z gór i psach zombi.