Strategie gepardów

Beverly i Dereck Joubertowie wyruszają do Kenii, gdzie śledzą losy Immani, samicy geparda, która z oddaniem opiekuje się swoim potomstwem. Kamery towarzyszą jej m.in. w spektakularnych polowaniach.