Skok

Z łodziej Joe Moore, mistrz w swoim fachu, właśnie dokonał napadu na salon jubilerski. Uczestniczyli w nim też członkowie jego gangu: ukochana Fran, Bobby Blane i Don Pincus. Niestety, rozmieszczone w sklepie kamery zarejestrowały twarz Joego bez maski. Mężczyzna uważa więc, że nie nadaje się już do pracy w branży, i postanawia przejść na zasłużony odpoczynek. Zleceniodawca akcji, paser Mickey Bergman, zgadza się wypłacić należną część łupu dopiero po kolejnym skoku. Moore początkowo odmawia, ale jest zmuszony przystać na propozycję. Bergman żąda, żeby do udziału w tym zadaniu wziął jego krewnego, narwanego i niedoświadczonego Jimmy'ego Silka, który ma przypilnować, by gang nie uciekł z łupem - ładunkiem złota w sztabkach. Ryzyko jest duże, tym bardziej że nerwowy Jimmy nie ułatwia pozostałym pracy... Gene Hackman i Danny DeVito w filmie twórcy "Domu gry". Jak to u Mameta, nic nie jest takie, jak się wydaje.