Siedem oznak końca świata

Kataklizmy niszczące ziemski glob są powodowane zarówno przez siły natury, jak również za sprawą działalności człowieka. W opinii niektórych powodzie czy trzęsienia ziemi zwiastują Apokalipsę.