Rzymianie, ukrzyżowanie i kości

W 2017 roku w czasie wykopalisk archeologicznych w na terenie Cambridgeshire dokonano sensacyjnego odkrycia. Znaleziono najlepiej zachowany przykład rzymskiego ukrzyżowania w historii archeologii.