Rok 1863

Trwa powstanie styczniowe. Młody książę Józef Odrowąż (Ryszard Sobiszewski) zostaje poważnie ranny bitwie pod Małogoszczem. Bliski śmierci dociera do dworu w Niezdołach. Tam schronienia udziela mu panna Salomea Brynicka (Maria Hryniewicz), krewna właścicieli majątku. Z narażeniem życia opiekuje się powstańcem, dbając, by odzyskał siły. Pomaga jej wierny sługa Szczepan (Kazimierz Lasocki), który, tak jak większość chłopów, nie popiera zrywu. Odrowąż wciąż jest w niebezpieczeństwie, musi ukrywać się w czasie licznych rewizji, ale dzięki oddaniu dziewczyny stopniowo wraca do zdrowia. Księcia i piękną pannę zaczyna łączyć głębokie uczucie. Nie będą jednak mogli zaznać szczęścia... Pierwsza filmowa adaptacja "Wiernej rzeki" Stefana Żeromskiego.