Quo vadis

Rzym za panowania Nerona. Marek Winicjusz zakochuje się w chrześcijance. Prosi o pomoc w uprowadzeniu wybranki.