Petra: Tajemnice starożytnych budowniczych

Na terenie współczesnej Jordanii leży dawna stolica królestwa Nabatejczyków. W programie odpowiedź na pytanie, jak budowniczym udało się ponad 2000 lat temu stworzyć wykutą w skale Petrę.