Obywatel Kane

Magnat prasowy Charles Foster Kane umiera w swoim zamku na Florydzie. Ostatnie wypowiedziane przez niego słowo to "różyczka". Reporter Jerry Thompson (William Alland) podejmuje próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, co to mogło oznaczać. Trafia do pięciu osób, które dobrze znały zmarłego. Każda z nich opowiada mu swoją, stronniczą wersję losów Kane'a. Na tej podstawie dziennikarz stara się zrekonstruować drogę życiową zmarłego. Z całej masy pojedynczych scen, retrospekcji i sekwencji stylizowanych na film dokumentalny wyłania się niezmiernie skomplikowany obraz osobowości człowieka skazanego na samotność... Oryginalny scenariusz został nagrodzony statuetką Oscara.