Niezwykli mieszkańcy

Realizatorzy filmu odwiedzają położony w południowo-zachodniej części Chin Yunnan, który jest uznawany za królestwo dzikiej przyrody. Obejmuje zróżnicowany ekosystem, od wysokogórskich terenów po lasy tropikalne, zamieszkany przez największą liczbę gatunków zwierząt w Chinach.