Niezwykłe stworzenia Australii

Północno-wschodnia Australia to najbardziej bioróżnorodny region kontynentu. Widzowie poznają krokodyla różańcowego oraz zwyczaje kazuarów. Będą ponadto świadkami metamorfozy pazia.