Nieznany rozdział historii Anny Frank

Wolontariusz, badający archiwa organizacji YIVO w Nowym Jorku, znalazł listy napisane przez Ottona Franka, ojca Anne. Poruszająca korespondencja ujawnia jego walkę o uzyskanie wiz i uratowanie rodziny przed Holokaustem. Frank opisuje, jak jego prośby o pomoc były odrzucane oraz jak kolejne kraje odwracały się od ludzi próbujących ratować życie. Ostatecznie rodzina nie zdołała wyjechać. Ukrywała się w Amsterdamie do dnia, w którym na skutek donosu została aresztowana i wysłana do obozów koncentracyjnych. Dalsze ich losy można poznać z opowiadań krewnych Anne, m.in. przyrodniej siostry Evy Schloss i kuzyna Buddy'ego Eliasa.