Meteor kontra Ziemia

Życiu na Ziemi zagrażają ogromne meteory. Jedynie przesunięcie osi planety może zapobiec zagładzie. Realizacja tego planu jest ryzykowna.