Lwy kontra bawoły

W delcie Okawango, na wyspie otoczonej wodami zalewowymi, nieprzejednani wrogowie usiłują przetrwać. To tu wciąż na nowo rozgrywa się starcie ponadtysięcznego stada bawołów z lwicami z mokradeł.