Lwy i hieny

W rezerwacie Masai Mara natura rządzi się swoimi prawami. Lwy i hieny rywalizują ze sobą o pożywienie. Oba gatunki drapieżników kontrolują się wzajemnie, kradną sobie zdobycz i zabijają się.